top of page

Herhaalservice

De Herhaalservice

 

De Herhaalservice is een nieuwe dienst om u snel en eenvoudig van uw herhaalrecepten/medicijnen te voorzien.

 

Via de gegevens in het computersysteem van de apotheek wordt bepaald of uw voorraad (langdurige) medicatie binnenkort op zal zijn. De geneesmiddelen die binnenkort op zijn, worden door de apotheker beoordeeld en hij zal hiervoor een herhaalrecept aanvragen bij uw huisarts. Na diens akkoord wordt het herhaalrecept afgegeven.

 

Door deze nauwe samenwerking tussen apotheek en huisarts is een optimale bewaking op uw medicatie mogelijk.

 

 

Werkwijze
De Herhaalservice wordt nooit zonder overleg met u als patiënt opgestart. Er zal vooraf een intakegesprek plaatsvinden waarin de apotheker u uitlegt wat de Herhaalservice inhoudt.

 

Daarnaast wordt gekeken of de verschillende middelen die u gebruikt qua einddatum gelijk getrokken kunnen worden, zodat u al uw middelen in een keer kunt ophalen of laten bezorgen.

 

Wanneer (volgens de gegevens in het apotheeksysteem) uw geneesmiddelen bijna op zijn, kunt u daarvan per e-mail op de hoogte worden gebracht. U heeft op dat moment nog de mogelijkheid eventuele wijzigingen aan uw apotheek door te geven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u in de tussentijd andere medicijnen erbij heeft gekregen

 

Indien u deel gaat nemen aan de Herhaalservice gaan uw huisarts en apotheker ervan uit dat u instemt met deze gegevensverstrekking aan de apotheker. Wanneer u niet wilt dat deze medische gegevens voor anderen dan uw huisarts beschikbaar zijn, kunt u dit bij uw huisarts kenbaar maken.

 

 

Verwerking Herhaalservice medicatie
Op basis van de gegevens in het computersysteem van de apotheek wordt een selectie gemaakt van de geneesmiddelen die binnenkort op zullen zijn.

 

Uw apotheek legt het herhaalrecept ter goedkeuring voor aan uw huisarts. Nadat deze het verzoek geaccordeerd heeft, kan het geneesmiddel afgeleverd worden.

 

Mocht uw huisarts op een bepaald moment niet aanwezig zijn, dan zal de waarnemend arts voor de goedkeuring van het herhaalrecept zorg dragen. Als de apotheker dit nodig vindt, zal hij/zij voor overleg contact opnemen met uw huisarts.

 

Niet alle geneesmiddelen zijn geschikt om op te nemen in de Herhaalservice. Voor deze geneesmiddelen zal de apotheker u verzoeken alsnog contact op te nemen met uw (huis-)arts of specialist.

 

Aanmelden
Maak een afspraak met een apotheekmedewerker voor deelname aan de automatische herhaalservice. We nemen daarna contact met u op voor het plannen van een intake gesprek.

 

BEZORGDIENST / 24/7 AFHAALKLUIS  
VRIENDELIJK EN BEHULPZAAM PERSONEEL
bottom of page